Chào mừng bạn đến với tentienganh.vn.

Chính sách Điều khoản sử dụng giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quy định quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào trên trang web. Để sử dụng tentienganh.vn, bạn vui lòng đọc kỹ những điều khoản này một cách cẩn thận.

Các điều kiện đăng ký

Để thực hiện đăng ký qua tentienganh.vn, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (có sự ràng buộc về mặt pháp lý) giữa khách hàng và chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ trách nhiệm pháp lý, sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

  • Quý khách được bảo mật về thông tin cá nhân theo quy định về Chính sách bảo mật.
  • Quý khách có quyền từ chối không sử dụng tentienganh.vn mà không cần đưa ra lý do.
  • Quý khách được truy cập vào tentienganh.vn bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép.

Cùng với những trách nhiệm đã nêu trên, quý khách sử dụng dịch vụ của tentienganh.vn cũng đồng ý rằng:

  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của tentienganh.vn khi đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng trang web.
  • Quý khách đảm bảo và bảo mật mật khẩu của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để sử dụng dịch vụ trên trang web.
  • Quý khách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình.
  • Quý khách không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba. Không sử dụng trang website của chúng tôi vào các mục đích trái pháp luật.

Bản quyền và thương hiệu

Website này và bất kể nội dung nào thuộc website bao gồm nhãn hiệu, mã code, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ… tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tentienganh.vn. Tất cả tài nguyên không giới hạn về các văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh và việc lựa chọn và sắp xếp chúng, ngoài mọi khái niệm, công cụ, phần mềm hoặc công nghệ, thuật toán khác thì các mô hình, quy trình đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ban cấp phép cho tentienganh.vn.

Nội dung và chức năng của trang web đã được đăng tải lên, không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược hoặc thay đổi (bao gồm cả việc xóa hoặc vô hiệu hóa bất cứ bằng biện pháp bảo mật nào), truyền ra ngoài bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của tentienganh.vn.

Trừ khi chúng tôi cấp phép bằng văn bản rõ ràng, nếu không quý khách sẽ không được đưa bất kỳ thông tin nào của tentienganh.vn trong bất kỳ một phương tiện nào cho mục đích thương mại như quảng cáo hoặc khuyến mãi,… hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến với chúng tôi.

Người dùng không thể sử dụng thông tin, hình ảnh của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào như sao chép, sửa đổi, tạo các sản phẩm chứa nội dung trong trang web này khi không có sự đồng ý trước của tentienganh.vn. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập của bạn vào website mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi, bình luận hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Nội dung của tentienganh.vn.