Chào mừng bạn đến với Tentienganh.vn Phần mềm dịch tên tiếng Anh hay cho nam và nữ. Website chuyên hỗ trợ việc tra cứu, phân tích ý nghĩa và tìm kiếm tên tiếng Anh phù hợp với đặc điểm của bản thân.

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ là thông tin tổng quan và mang tính chất giải trí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra do việc sử dụng thông tin này. Việc sử dụng trang web này tức là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Từ chối và giới hạn trách nhiệm pháp lý

NGƯỜI DÙNG TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ thiệt hại đặc biệt hoặc không lường trước nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp trên trang web này. Mọi quyết định sử dụng thông tin từ trang web này là trách nhiệm của bạn và bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp của thông tin đó với mục đích sử dụng của bạn.

Bản quyền sở hữu

Mọi thông tin, hình ảnh, biểu tượng, và tài liệu khác trên trang web này đều là tài sản sở hữu của Tentienganh.vn và được bảo vệ theo luật bản quyền. Quyền sở hữu trí tuệ đối với những tài liệu này thuộc về Tentienganh.vn hoặc các bên sở hữu bản quyền khác được ủy quyền.

Khách truy cập và người dùng trang web này không được phép thực hiện các hành động như sao chép, phân phối, chỉnh sửa, tái sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Tentienganh.vn hoặc các chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

Quảng cáo và liên kết

Trang web này có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web của các bên khác ngoài Tentienganh.vn Các siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho mục đích quảng cáo, tham khảo và tiện lợi. Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.

Các thay đổi trên website

Chúng tôi có quyền bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của trang web mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Tentienganh.vn có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện để phù hợp với các thay đổi pháp lý và thực tiễn hoạt động. Chúng tôi cam kết thông báo một cách rõ ràng về sự thay đổi này và cập nhật phiên bản mới nhất của miễn trừ trách nhiệm và chính sách trên trang web.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi, bình luận hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Nội dung của Tentienganh.vn.